Til højre: Brev fra
leder af arbejdet
i Uzgorod.

Tryk for billeder.

Goddag kære danske venner.

Vi har arbejdet med sigøjnere siden 2003. Vi arbejder på to områder, både det åndelige og det sociale. Vi går ud i sigøjnerlejrene og spørger om deres problemer og behov og forsøger at hjælpe dem med at løse disse problemer. F.eks. hjalp vi dem i dag med at lave 38 pas og forsøger at hjælpe dem med deres vanskeligheder, som for størstedelens vedkommende kommer af, at de ikke kan læse og skrive. Vi planlægger at åbne et socialcenter til dette arbejde, og der vil også være undervisning i at læse og skrive, hygiejne, computerfærdigheder og engelskkursus.

I øjeblikket laver vi tre gange om ugen mad til de allerfattigste sigøjnerbørn – for tiden ca. 35. Og takket være Jer kan vi også nu hjælpe med tøj og sko, det er en stor hjælp. Desværre er dette folk undertrykte og foragtede. De fleste er overordentlig fattige og desillusionerede, uden arbejde og håb. For mig er dette bedrøveligt og sårbart, for jeg ønsker af hjertet at hjælpe mit folk. Jeg er selv sigøjner. Vi er et muntert folk, som elsker vore børn. Derfor tak for al hjælp,

I er velsignede af Gud, gid Han må velsigne Jer endnu mere!

Tak og respekt.
Lola